Dziękujemy za zainteresowanie naszą publikacją!

Aplikacja 2do2 to rozwiązanie chmurowe stworzone dla organizacji pozarządowych. Ułatwia prowadzenie budżetu organizacji oraz automatyzuje i przyspiesza tworzenie sprawozdań i raportów.