2do2 skierowane jest do organizacji działających na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, a także wszelkich innych instytucji, które działają, realizując granty (np. Stowarzyszenia, Fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Organizacje kościelne, Federacje organizacji, Kluby Sportowe).

Jest narzędziem dla koordynatorów projektów i zarządów organizacji i pomaga w usprawnieniu współpracy z księgową. Nie zastępuje jednak programu księgowego.